Úvodem

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. vznikla z iniciativy místních občanů, kteří měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Množící se nápady na zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele však často narážely na finanční kapacity obcí i dalších subjektů, které v regionu působí. Když se proto hledala cesta, jak co nejlépe využít iniciativu místních lidí a získat potřebné finance mimo jiné i zlepšením čerpáním evropských fondů, zjistilo se, že na území mezi Prahou a Kladnem nepůsobí žádná místní akční skupina, která by čerpání fondů EU, dokázala občanům i obcím zjednodušit a prostředkovat.

To byl významný impulz, který přispěl k založení zcela nové místní akční skupiny, aby byl v příštím programovém období (2014 -2020) přístup občan i jiných subjektů z regionu k evropským dotacím co nejjednodušší. Výsledkem této iniciativy bylo založení MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 10. prosince 2013. Je velká škoda, že dříve na území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ žádná místní akční skupina nepůsobila, takže mnoho projektů i občanských iniciativ nevzniklo, nebo bylo realizováno jen v omezené míře. Tuto situaci si klade MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ za cíl změnit a přispět tak významnou měrou k dalšímu rozvoji regionu i zlepšení života jeho obyvatel.