Výzvy IROP

Dne 13. 3. 2019 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. vyhlásila 1. a 2. výzvu v rámci IROP. Níže naleznete, jak texty jednotlivých výzev, tak i kritéria hodnocení formálních náležitostí a způsobilosti a kritéria pro věcné hodnocení podaných žádostí. Vyhlášení 3. výzvy proběhne dne 15. 3. 2019. 1. výzva „Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a … Pokračování textu Výzvy IROP