Avízo 4. Výzvy MAS

Rádi bychom Vás informovali , že se blíží vyhlášení 4. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)  na podporu investic do mateřských a základních škol.
Tématická oblast výzvy je : Zvyšování kvality škol II., která je navázána na 68. výzvu IROP ( Intergrované projekty CLLD-SC 4.1)
Více informací ke 4. výzvě MAS KPZ naleznete na našem webu
hned po vyhlášení výzvy.
Pravděpodobné vyhlášení výzvy :  01.11.2019

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme tzv. Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit již koncem listopadu ( v týdnu
od 25.11.2019)
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

A raději ještě připomínáme , že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu.
Pokud by nebyly ve Strategickém rámci MAPu uvedeny, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *