Avízo 5. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 5.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy:  24.10.2023
Příjem žádostí: 01.11. – 30.11.2023 

Více informací k 5. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
Předpokládaný termín konání je 08.11.2023 od 14 hod.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy  
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace 
k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)