Cíle MAS KPZ

Cílem spolku je rozvoj regionu v rozsahu katastrálních území obcí, které vyjádří souhlas se zařazením do územní působnosti MAS, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:

 1. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 2. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 3. rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
 4. vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 5. ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
 6. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 7. služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 8. posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 9. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 10. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu,
 11. součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
 12. příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
 13. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 14. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 15. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 16. provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
 17. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
 18. poradenská činnost,
 19. činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 20. vydávání tiskovin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *