Úvodem

Projekt s názvem:

MAS MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ z.s. -1

Hlavní cíl projektu:

Zajištění činnosti MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ z.s.

Prohlášení:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. vznikla z iniciativy místních občanů, kteří měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Množící se nápady na zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele však často narážely na finanční kapacity obcí i dalších subjektů, které v regionu působí. Když se proto hledala cesta, jak co nejlépe využít iniciativu místních lidí a získat potřebné finance mimo jiné i zlepšením čerpáním evropských fondů, zjistilo se, že na území mezi Prahou a Kladnem nepůsobí žádná místní akční skupina, která by čerpání fondů EU, dokázala občanům i obcím zjednodušit a prostředkovat.

To byl významný impulz, který přispěl k založení zcela nové místní akční skupiny, aby byl v příštím programovém období (2014 -2020) přístup občan i jiných subjektů z regionu k evropským dotacím co nejjednodušší. Výsledkem této iniciativy bylo založení MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 10. prosince 2013. Je velká škoda, že dříve na území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ žádná místní akční skupina nepůsobila, takže mnoho projektů i občanských iniciativ nevzniklo, nebo bylo realizováno jen v omezené míře. Tuto situaci si klade MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ za cíl změnit a přispět tak významnou měrou k dalšímu rozvoji regionu i zlepšení života jeho obyvatel.

Vize rozvoje území MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ

Region bude nabízet klidné a příjemné bydlení v zázemí Prahy. Budou zlepšeny podmínky pro život obyvatel, zejména menších obcí v území. Bude zlepšena veřejná vybavenost a kvalita a kapacita veřejných služeb. Dojde k rozvinutí potenciálu místního školství. Bude zvýšena kvalita sportovišť. Bude omezena tranzitní a kamionová doprava na silničních komunikacích procházejících obcí. Podaří se snížit hlučnost dopravy v zastaveném území. Dojde k posílení vlakové dopravy. Budou vybudovány dopravně bezpečnostní prvky a zvýší se celková bezpečnost dopravy. Budou dobudovány cyklostezky umožňující příjemné spojení mezi obcemi i dojíždění na kole do Prahy a Kladna z jednotlivých obcí. Zvýší se aktivita obyvatel ve veřejném životě obcí a jejich participace na plánování a realizaci rozvoje obcí. Budou zlepšeny podmínky pro fungování neziskových organizací a jejich činnost bude významně přispívat k posílení pospolitosti obyvatel a tvorbě místních komunit.

Podaří se udržet malé podnikání v obcích a zvýšit jeho technologickou vybavenost a konkurenceschopnost. Dojde k posílení využívání místních produktů. Zvýší se ekonomické efekty z cestovního ruchu, zejména ve spojitosti s cykloturistikou. Investiční aktivity v území nenaruší životní prostředí. Budou uplatňovány nástroje regulace výstavby a prostorového rozvoje obcí. Dojde naopak k posílení ekologických charakteristik území a zlepšení stavu krajiny. Zvýší se plochy zeleně a zlepší stav krajiny. V krajině budou vysázeny nové větrolamy a vybudovány suché poldry.