10. Výzva -IROP- Zvyšování kvality škol V

logo EU a MMR ČR

10. Výzva
“MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
-IROP- Zvyšování kvality škol V”

Termín vyhlášení            :  20.09.2021 v 08:00 hod
Termín příjmu žádostí  : od 20.09.2021 08:00 hod do 15.11.2021 23:59 hod

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.
Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz 

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!   

VYBRANÉ PROJEKTY  Zde
Všechny  vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Jednání Rady spolku proběhlo dne 22.03.2022.
Zápis z jednání Rady spolku

Změna Výzvy č. 10 –  navýšení alokace Zde

HODNOCENÍ VĚCNÉ Zde
Jednání výběrové komise proběhlo dne 24.02.2022
Zápis z jednání Výběrové komise

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI:
Kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
Všechny přihlášené projekty postoupily do věcného hodnocení.

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI:  
Seznam přijatých žádostí Výzva 10

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:
Datum semináře pro žadatele/příjemce  – 26. října 2021  ve 14. hodin
Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete  ZDE
P
REZENTACE ze semináře  ZDE

PŘÍLOHY VÝZVY: