4. Výzva PRV

Číslo výzvy                                            15/000/00000/120/000220/V004
Datum vyhlášení výzvy                   30.03.2023
Datum příjmu žádostí od – do     03.04.2023 – 03.05.2023
Datum registrace na RO SZIF       14.07.2023

VÝBĚR PROJEKTŮ ZDE
Dne 29.06.2023 proběhlo jednání Rady spolku.
Zápis z jednání Rady spolku naleznete  ZDE

VĚCNÉ HODNOCENÍ   ZDE
Dne 22.06.2022 proběhlo jednání Výběrové komise.
Zápis z  jednání výběrové komise naleznete ZDE

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Dne 09.06.2023 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily do věcného hodnocení.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ    ZDE

Dne 03.05.2023 skončil příjem žádostí do Výzvy č. 4 PRV.
V přiloženém odkazu naleznete seznam všech žádostí.
! Nejedná se o schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které byly podány v termínu na MAS!  
Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
místo podání žádostí:
 samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY   Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fiche do PC a jejich následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné!
FICHE 7  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  12.04.2023, 14:00 hodin –  Pozvánka  Zde
Prezentace ze semináře pro žadatele k Výzvě 4. Zde
Prezentace ze semináře k Portálu farmáře Zde
Prezenční listina ze semináře Zde

ETICKÝ KODEX   Zde
INTERNÍ POSTUPY  Interní postupy PRV
POVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS   Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu

– PRAVIDLA 19.2.1  –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2023
– Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde
– Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a podání na SZIF –  Zde
– Pravidla pro publicitu –  Zde
– Informace k Veřejným zakázkám , cenovému marketingu,  doporučený vzor pro           tabulku cenového marketingu –  Zde