Výzvy IROP

logo EU a MMR ČR

Vyhlášení 4. výzvy MAS

Dne 1. 11. 2019 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. vyhlásila 4. výzvu v rámci IROP. Níže naleznete, jak text výzvy, tak i kritéria hodnocení formálních náležitostí a způsobilosti a kritéria pro věcné hodnocení podaných žádostí.

4. výzva MAS – Zvyšování kvality škol II

4. výzva MAS byla vyhlášena dne 1. 11. 2019. Tématicky je zaměřena na zvyšování kvality škol a školských zařízení v území MAS. Relevantní dokumenty viz níže.

„Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – IROP – 4. výzva MAS – Zvyšování kvality škol II“.

Výzva je navázána na výzvu č. 68 IROP. Informace jsou dostupné z http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-68-vyzvy-IROP-Zvysovani-kvality-a-do.

VYBRANÉ PROJEKTY – Zde 
Všechny  vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Jednání Rady spolku proběhlo dne 09.04.2020.
ZÁPIS Zasedání Rady spolku 09.04.2020
ZÁPIS Zasedání Rady spolku 09.04.2020 PŘÍLOHY
Jednání Výběrové komise proběhlo dne 26.03.2020.
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise – PŘÍLOHY

Přílohy výzvy:


Dne 13. 3. 2019 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. vyhlásila 1. a 2. výzvu v rámci IROP. Níže naleznete, jak texty jednotlivých výzev, tak i kritéria hodnocení formálních náležitostí a způsobilosti a kritéria pro věcné hodnocení podaných žádostí. Vyhlášení 3. výzvy proběhne dne 15. 3. 2019.

1. výzva MAS – Bezpečnost dopravy I

„Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – IROP – 1. výzva MAS -Bezpečnost dopravy I“.

Výzva je navázána na výzvu č. 53 IROP. Informace jsou dostupné z https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty.

VYBRANÉ PROJEKTY – Zde
Všechny  vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Jednání Rady spolku proběhlo dne 09.04.2020.
ZÁPIS Zasedání Rady spolku 09.04.2020
ZÁPIS Zasedání Rady spolku 09.04.2020 PŘÍLOHY
Jednání Výběrové komise proběhlo dne 26.03.2020.
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise – PŘÍLOHY

Přílohy výzvy:


2. výzva

„Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – IROP – 2. výzva MAS – Cyklostezky – I“.

Výzva je navázána na výzvu č. 53 IROP. Informace jsou dostupné z https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty.

Přílohy výzvy:

3. výzva MAS

3. výzva MAS byla vyhlášena dne 15. 3. 2019. Tématicky je zaměřena na zvyšování kvality škol a školských zařízení v území MAS. Relevantní dokumenty viz níže.

„Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – IROP – 3. výzva MAS – Zvyšování kvality škol I“.

Výzva je navázána na výzvu č. 68 IROP. Informace jsou dostupné z http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-68-vyzvy-IROP-Zvysovani-kvality-a-do.

Přílohy výzvy:

 

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight, návod na práci v systému viz. níže)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu: Přemysl Růžička, tel. č. 778 030 873, e-mail: info@maskpz.cz

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 13. 3. 2019, 0:00 hod

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13. 3. 2019, 0:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.05.2019, 0:00 hod