2. Výzva – IROP – DOPRAVA

1. Výzva – “IROP- Doprava”

Termín vyhlášení:  25.03.2024 v 10:00 hod
Termín příjmu projektových záměrů na MAS:
od
 02.04.2024 10:00 hod do 30.04.2024 23:59 hod

ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA
Seznam projektových záměrů po administrativní kontrole

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI: Seznam přijatých projektových záměrů

Projektové záměry se podávají na MAS přes datovou schránku (tedy mimo MS2021+).

Seminář pro žadatele 10.04.2024 ve 14.00 hodin
pozvánku na seminář naleznete  Zde
PREZENTACE ze semináře Zde

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 60 „DOPRAVA – SC 5.1. (CLLD)“
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)
Předkládané projektové záměry musí být v souladu s těmito pravidly.

TEXT Výzvy č. 2
Příloha č. 1 Formulář projektového záměru
 Příloha č. 2 Kritéria hodnocení
Příloha č. 3 Počet obyvatel v obcích k 01.01.2023

Společné dokumenty pro všechny výzvy:
INTERNÍ POSTUPY IROP21+ 
VZOR Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD
Uživatelské příručky pro práci v MS2021+

Další dokumenty k IROP 2021-2027  (další příručky, vysvětlení a metodické pokyny k různým problémům (např. veřejné zakázky, paušální sazba na nepřímé náklady, implementace zásady DNSH, atd.)