5. Výzva PRV

Číslo výzvy                                            15/000/00000/120/000220/V005
Datum vyhlášení výzvy                   24.10.2023
Datum příjmu žádostí od – do     01.11.2023 – 30.11.2023
Datum registrace na RO SZIF       22.02.2024

VÝBĚR PROJEKTŮ ZDE
Dne  08.02.2024 proběhlo jednání Rady spolku.
Zápis z jednání Rady spolku naleznete ZDE

VĚCNÉ HODNOCENÍ   ZDE
Dne 30.01.2024 proběhlo jednání Výběrové komise.
Zápis z  jednání výběrové komise naleznete ZDE

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Dne 15.01.2024 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily do věcného hodnocení.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ ZDE
Dne 30.11.2023 skončil příjem žádostí do Výzvy č. 5 PRV.
V přiloženém odkazu naleznete seznam všech žádostí.
! Nejedná se o schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které byly podány v termínu na MAS!  
Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
místo podání žádostí:
 samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY    Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fiche do PC a její následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné! 
FICHE 7   ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  08.11.2023, 14:00 hodin –  Pozvánka  Zde
Prezentace ze semináře pro žadatele k Výzvě   Zde
Prezentace ze semináře k Portálu farmáře Zde
Prezenční listina ze semináře Zde

ETICKÝ KODEX   Zde
INTERNÍ POSTUPY  Interní postupy PRV
POVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS  Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu

– PRAVIDLA 19.2.1  –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2023
– Informace pro žadatele o Portálu farmáře  Zde
– Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a podání na SZIF –  Zde
– Pravidla pro publicitu –  Zde
– Informace k Veřejným zakázkám , cenovému marketingu,  doporučený vzor pro               tabulku cenového marketingu –  Zde