Výzvy PRV

   

1. VÝZVA PRV

Číslo výzvy                                           15/000/00000/120/000220/V001

Datum vyhlášení výzvy                  14.04.2020

Datum příjmu žádostí od – do     14.05.2020 – 14.07.2020

Školení pro žadatele/příjemce    12.05.2020, 15:00 hodin

Datum registrace na RO SZIF        14.10.2020

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

VÝBĚR PROJEKTŮ  Zde
Dne 30.09.2020 proběhlo jednání Rady spolku.
Zápis z jednání Rady spolku naleznete Zde

VĚCNÉ HODNOCENÍ   Zde
Dne 24.09.2020 proběhlo jednání Výběrové komise.
Zápis z  jednání výběrové komise naleznete Zde

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Dne 14.09.2020 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ    Zde
Dne 14.07.2020 skončil příjem žádostí do Výzvy č. 1 PRV.
V přiloženém odkazu naleznete seznam všech žádostí.
! Nejedná se schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které byly podány v termínu na MAS.  
Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů ! 

Místo podání žádostí: samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY   Zde 

ETICKÝ KODEX   Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fichí do PC a jejich následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné!

FICHE 1  POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
FICHE 2  ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
FICHE 3  PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
FICHE 4  ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA
FICHE 5  POSÍLENÍ KOOPERACE PODNIKŮ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  12.05.2020 od 15 hodin   – pozvánka na seminář  Zde

PREZENTACE ZE SEMENÁŘE PRO ŽADATELE  – Zde
PREZENTACE K PORTÁLU FARMÁŘE – Zde

DOKUMENTY  KE STAŽENÍ –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2020
Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_