5. Výzva – IROP – Bezpečnost dopravy II

logo EU a MMR ČR

5. Výzva
“MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
-IROP- Bezpečnost dopravy II”

Termín vyhlášení            :  11.05.2020 v 10:00 hod
Termín příjmu žádostí  : od 11.05.2020 10:00 hod do 11:07.2020 23:59 hod

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.
Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

 PŘIJATÉ ŽÁDOSTI:
Seznam přijatých žádostí Výzva 5.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:
Datum semináře pro žadatele/příjemce – 03. června 2020  v 16.00 hodin
Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete  Zde
Prezentace ze semináře Zde

PŘÍLOHY VÝZVY: