Archiv rubriky: Rubriky

Avízo 3. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 3.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                    Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce
(Podrobnější informace k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  konec května  2022  (příjem žádostí během června 2022)
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme  Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
10.
Výzvě – IROP-Zvyšování kvality škol V
11. Výzvě – IROP-Bezpečnost dopravy V

Datum konání:  26.10. 2021
Čas konání:        14:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzev
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

Avízo 10. a 11. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
10. výzvy  a  11. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 10. výzvy  : Zvyšování kvality škol V *)
Tematická oblast 11. výzvy  :  Bezpečnost dopravy V

*) Důležité:
K výzvě č. 10  – Zvyšování kvality škol V  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  20.09. 2021 
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz  nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 2. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 2.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Na začátku roku 2021 došlo k úpravě programového rámce PRV a rozšíření o novou Fichi č. 7  s vazbou na čl. 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
Vycházíme tak vstříc obcím, které mohly v rámci PRV čerpat dotační prostředky jen velmi omezeně.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

nová
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  01.dubna 2021
Více informací k 2. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 8. a 9. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
8. výzvy  a  9. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 8. výzvy  : Zvyšování kvality škol IV *)
Tematická oblast 9. výzvy  :  Bezpečnost dopravy IV

*) Důležité:
K výzvě č. 8  – Zvyšování kvality škol IV  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  01.04. 2021
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
7. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy III

Datum konání:  15.09. 2020
Čas konání:        15:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzvy
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

AVIZO 7. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  7. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Tématická oblast 7. výzvy  :  Bezpečnost dopravy III

Více informací k výzvě naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  01.09.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit v půlce září.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
5. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy II
a
6. Výzvě – IROP- Zvyšování kvality škol III

Datum konání:  03.06. 2020
Čas konání:        16:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzev
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

Avízo 5. a 6. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  5.  a  6. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)

Tématická oblast 5. výzvy  :  Bezpečnost dopravy II
Tématická oblast 6. výzvy  : Zvyšování kvality škol III
Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  11.05.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit na přelomu května a června.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Důležité :
K výzvě č. 6  (Zvyšování kvality škol III) si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu  uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Avízo 1. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží vyhlášení 1.výzvy pro PRV 
(Program rozvoje venkova)
Tématická oblast výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
Fiche 3 – PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Fiche 4 – ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA
Fiche 5 – POSÍLENÍ KOOPERACE PODNIKŮ

Datum vyhlášení výzvy :  14.04.2020

Pro veřejnost a žadatele o dotaci zároveň připravujeme  seminář k přípravě projektů.
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

Více informací k 1. výzvě PRV  naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.