4. Výzva – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

4. Výzva – “IROP- Veřejná prostranství”

publicita

Termín vyhlášení:  23.04.2024 v 10:00 hod
Termín příjmu projektových záměrů na MAS:
od
 01.05.2024 10:00 hod do 27.05.2024 23:59 hod

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI:  Seznam přijatých projektových záměrů

Projektové záměry se podávají na MAS přes datovou schránku (tedy mimo MS2021+).

Seminář pro žadatele:  07.05.2024 ve 14.00 hodin
pozvánku na seminář naleznete  Zde
PREZENTACE ze semináře Zde

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 73 „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1. (CLLD)“
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)
Předkládané projektové záměry musí být v souladu s těmito pravidly.

TEXT – Výzvy č. 4. 
Příloha č. 1 Formulář projektového záměru
Příloha č. 2 Kritéria hodnocení
Příloha č. 3 Počet obyvatel v obcích k 01.01.2023

Společné dokumenty pro všechny výzvy:
INTERNÍ POSTUPY IROP21+ 
VZROR Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD
Uživatelské příručky pro práci v MS2021+

Další dokumenty k IROP 2021-2027  (další příručky, vysvětlení a metodické pokyny k různým problémům (např. veřejné zakázky, paušální sazba na nepřímé náklady, implementace zásady DNSH, atd.)