Ke stažení

Název dokumentuKe stažení
Členská základnaČlenská základna
MAS rozvaha za rok 2014MAS rozvaha za rok 2014
MAS výkaz zisků a ztrát za rok 2014MAS výkaz zisků a ztrát za rok 2014
Orgány MAS a jejich členiOrgány MAS a jejich členi
Osvědčení o splnění standardů MASOsvědčení o splnění standardů MAS
Podmínky pro přistoupení členů vč práv a povinnostíPodmínky pro přistoupení členů vč práv a povinností
Prezenční listina z VH 2016Prezenční listina z VH 2016
Projekt spolupráceMetodika evaluace a monitoringu strategie MAS
Souhrn závazných termínů monitorování a evaluace SCLLD
Indikátory
prezentace-evam-20150608
Stanovy MASStanovy MAS
Strategie MASStrategie MAS
Výroční zpráva 2014Výroční zpráva 2014
Zápisy z jednání KPSkps-z-03-03-2015
kps-z-10-11-2014
kps-z-10-12-2014
kps-z-16-06-2015
kps-z-20-01-2015
kps-z-20-04-2015
kps-z-26-05-2015
kps-z-31-03-2015
Zápis z jednání Valné hromady 2015Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2016Zápis z jednání Valné hromady
Audit 2017Audit 2017
Archivační řádArchivační řád
Interní postupy IP schválené 2018