Ke stažení

Název dokumentuKe stažení
Členská základnaČlenská základna
MAS rozvaha za rok 2014MAS rozvaha za rok 2014
MAS výkaz zisků a ztrát za rok 2014MAS výkaz zisků a ztrát za rok 2014
Orgány MAS a jejich členiOrgány MAS a jejich členi
Osvědčení o splnění standardů MASOsvědčení o splnění standardů MAS
Podmínky pro přistoupení členů vč práv a povinnostíPodmínky pro přistoupení členů vč práv a povinností
Prezenční listina z VH 2016Prezenční listina z VH 2016
Projekt spolupráceMetodika evaluace a monitoringu strategie MAS
Souhrn závazných termínů monitorování a evaluace SCLLD
Indikátory
prezentace-evam-20150608
Stanovy MASStanovy MAS
Strategie MASStrategie MAS 2014-2020
Strategie MAS 2021-2027
Zápis z jednání Správní rady 2015Zápis z jednání Správní rady
Zápis z jednání Valné hromady 2015Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2016Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2017Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2018Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2019Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Valné hromady 2020Zápis z jednání Valné hromady 03.09.20
Zápis z jednání Valné hromady 02.12.20
Zápis z jednání Valné hromady 2021Zápis z jednání Valné hromady 09.08.21
Zápis z jednání Valné hromady 17.12.21
Zápis z jednání Valné hromady 2023Zápis z jednání Valné hromady
Zápis z jednání Rady spolku 2016Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2017Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2018 (únor)Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2018 (květen)Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2019Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2020Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2021Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2022Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku 2023Zápis z jednání Rady spolku
Zápis z jednání Rady spolku
Výroční zpráva 2014Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2015Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2020Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021Výroční zpráva 2021
Zápisy z jednání KPSkps-z-03-03-2015
kps-z-10-11-2014
kps-z-10-12-2014
kps-z-16-06-2015
kps-z-20-01-2015
kps-z-20-04-2015
kps-z-26-05-2015
kps-z-31-03-2015
Audit 2017Audit 2017
Archivační řádArchivační řád
Interní postupy IP schválené 2018
Zápis z jednání Dozorčí rady 2015Zápis z jednání Dozorčí rady

Zápis z jednání Dozorčí rady 2016Zápis z jednání Dozorčí rady

Zápis z jednání Dozorčí rady 2017Zápis z jednání Dozorčí rady

Zápis z jednání Dozorčí rady 2018Zápis z jednání Dozorčí rady

Zápis z jednání Dozorčí rady 2019Zápis z jednání Dozorčí rady

Zápis z jednání Výběrové komise 2015Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 2016Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 2017Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 2018Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 2019Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise 2020Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise 2021Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise 2022Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Výběrové komise
Evaluační zprávaEvaluační zpráva

Zprávy o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Zpráva o plnění ISg
Změna Strategie č.1Odstranění nežádoucího opatření
Finanční plán v letech
Tab. G Indikárory
Jednací řádyJednací řády
Archiv složení orgánů Rada spolku
Dozorčí rada
Výběrová komise
ArchivČlenská základna
Orgány MAS a jejich členi
Orgány MAS a jejich členi
Interní postupy PRV do 27.02.2023