8. Výzva -IROP- Zvyšování kvality škol IV

logo EU a MMR ČR

8. Výzva
“MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
-IROP- Zvyšování kvality škol IV”

Termín vyhlášení            :  01.04.2021 v 08:00 hod
Termín příjmu žádostí  : od 01.04.2021 08:00 hod do 01.06.2021 23:59 hod

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.
Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz 

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI: Do výzvy se bohužel žádný žadatel nepřihlásil
Seznam přijatých žádostí Výzva 8.

Změna Výzvy č. 8  – ZDE
z důvodu technických problémů byl prodloužen termín příjmu žádostí do 04.06.2021   

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:
Datum semináře pro žadatele/příjemce – 29. dubna 2021 ve 14.00 hodin
Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete  Zde
S
EMINÁŘ proběhne ON-LINE, informace k přihlášení   ZDE
Prezentace ze semináře  ZDE

PŘÍLOHY VÝZVY: