3. Výzva PRV

Číslo výzvy                                            15/000/00000/120/000220/V003
Datum vyhlášení výzvy                   25.05.2022
Datum příjmu žádostí od – do     01.06.2022 – 30.06.2022
Datum registrace na RO SZIF       31.08.2022

VÝBĚR PROJEKTŮ ZDE
Dne 24.08.2022 proběhlo jednání Rady spolku.
Zápis z jednání Rady spolku naleznete  ZDE

VĚCNÉ HODNOCENÍ   ZDE
Dne 23.08.2022 proběhlo jednání Výběrové komise.
Zápis z  jednání výběrové komise naleznete ZDE

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Dne 05.08.2022 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily do věcného hodnocení.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ    ZDE
Dne 30.06.2022 skončil příjem žádostí do Výzvy č. 3 PRV
V přiloženém odkazu naleznete seznam všech žádostí.
! Nejedná se o schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které byly podány v termínu na MAS.  
Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů ! 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
místo podání žádostí:
 samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY   Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fichí do PC a jejich následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné!
FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
FICHE 2 ROZVOJ PODMÍMEK PRO PODNIKÁNÍ
FICHE 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  31.05.2022, 14:00 hodin –  Pozvánka  Zde
Prezentace ze semináře pro žadatele k Výzvě 3.  Zde
Prezenční listina ze semináře 
Zde

ETICKÝ KODEX   Zde
INTERNÍ POSTUPY  Interní postupy PRV
POVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS  Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu
PRAVIDLA 19.2.1  –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2022

Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde