2. Výzva PRV

   

2. VÝZVA PRV

Číslo výzvy                                           15/000/00000/120/000220/V002
Datum vyhlášení výzvy                  01.04.2021
Datum příjmu žádostí od – do     01.05.2021 – 01.06.2021
Datum registrace na RO SZIF       20.08.2021

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
místo podání žádostí:
 samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY   Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fichí do PC a jejich následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné!
FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
FICHE 2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
FICHE 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  28.04.2021, 14:00 hodin –  Pozvánka  Zde
SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE, informace k připojení najdete   ZDE
Prezentace ze semináře pro žadatele ZDE
Prezenční listina ze semináře ZDE

ETICKÝ KODEX   Zde
INTERNÍ POSTUPY  Interní postupy PRV
POVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS  Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu
PRAVIDLA 19.2.1  –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2021
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde