2. Výzva PRV

   

2. VÝZVA PRV

Číslo výzvy                                           15/000/00000/120/000220/V002
Datum vyhlášení výzvy                  01.04.2021
Datum příjmu žádostí od – do     01.05.2021 – 01.06.2021
Datum registrace na RO SZIF       20.08.2021

OPRAVA VĚCNÉHO HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ 
VÝBĚR PROJEKTŮ Zde
Zápis z jednání Rady spolku z 07.02.2022 Zde
VĚCNÉ HODOCENÍ Zde
Zápis z jednání výběrové komise z 03.02.2022 Zde

VÝBĚR PROJEKTŮ  Zde
Dne 09.08.2021 proběhlo jednání Rady spolku.
Zápis z jednání Rady spolku naleznete Zde

VĚCNÉ HODNOCENÍ   Zde
Dne 02.08.2021 proběhlo jednání Výběrové komise.
Zápis z  jednání výběrové komise naleznete Zde

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Dne 26.07.2021 byla ukončena administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Všechny přihlášené projekty postoupily do věcného hodnocení.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ    ZDE
Dne 01.06.2021 skončil příjem žádostí do Výzvy č. 2 PRV.
V přiloženém odkazu naleznete seznam všech žádostí.
! Nejedná se o schválené nebo vybrané žádosti, ale o seznam všech žádostí, které byly podány v termínu na MAS.  
Nyní bude následovat fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a až poté proběhne výběr projektů ! 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
místo podání žádostí:
 samotná Žádost o dotaci a přílohy v elektronické verzi se na MAS podávají elektronicky přes Portál farmáře, listinné přílohy se odevzdávají po dohodě kanceláři MAS KPZ.

Upozornění: žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, elektronické podepsání je určeno pro MAS, kdy pracovník MAS uzavírá žádosti po administrativní kontrole a věcném hodnocení před registrací na RO SZIF.

TEXT VÝZVY   Zde

VYPSANÉ FICHE
Pro zobrazení je nutné stažení fichí do PC a jejich následné otevření ze složky!
Otevření přes prohlížeč není možné!
FICHE 1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
FICHE 2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
FICHE 7 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE –  28.04.2021, 14:00 hodin –  Pozvánka  Zde
SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE, informace k připojení najdete   ZDE
Prezentace ze semináře pro žadatele ZDE
Prezenční listina ze semináře ZDE

ETICKÝ KODEX   Zde
INTERNÍ POSTUPY  Interní postupy PRV
POVINNÉ PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS  Čestné prohlášení a stanovisko stavebního úřadu
PRAVIDLA 19.2.1  –  Pravidla 19.2.1 pro rok 2021
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde