9. Výzva -IROP- Bezpečnost dopravy IV”

logo EU a MMR ČR

9. Výzva “MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
-IROP- Bezpečnost dopravy IV”

Termín vyhlášení            :  01.04.2021 v 08:00 hod
Termín příjmu žádostí  : od 01.04.2021 08:00 hod do 01.06.2021 23:59 hod

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.
Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

VYBRANÉ PROJEKTY  Zde
Všechny  vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
Jednání Rady spolku proběhlo dne 09.08.2021.
Zápis z jednání Rady spolku

HODNOCENÍ VĚCNÉ Zde
Jednání výběrové komise proběhlo dne 02.08.2021
Zápis z jednání Výběrové komise

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI:
Kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.
Všechny přihlášené projekty postoupily do věcného hodnocení.

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI:
Seznam přijatých žádostí Výzva 9

Změna Výzvy č. 9  – ZDE
z důvodu technických problémů byl prodloužen termín příjmu žádostí do 04.06.2021   

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:
Datum semináře pro žadatele/příjemce –  29. dubna 2021 ve 14.00 hodin
Pozvánku na seminář pro žadatele naleznete  Zde
SEMINÁŘ proběhne ON-LINE, informace k přihlášení   ZDE
P
rezentace ze semináře 
ZDE

PŘÍLOHY VÝZVY: