Archiv autora: Mirka Novopacká

Avízo 5. a 6. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  5.  a  6. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)

Tématická oblast 5. výzvy  :  Bezpečnost dopravy II
Tématická oblast 6. výzvy  : Zvyšování kvality škol III
Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  11.05.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit na přelomu května a června.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Důležité :
K výzvě č. 6  (Zvyšování kvality škol III) si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu  uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Avízo 1. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží vyhlášení 1.výzvy pro PRV 
(Program rozvoje venkova)
Tématická oblast výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
Fiche 3 – PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Fiche 4 – ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA
Fiche 5 – POSÍLENÍ KOOPERACE PODNIKŮ

Datum vyhlášení výzvy :  14.04.2020

Pro veřejnost a žadatele o dotaci zároveň připravujeme  seminář k přípravě projektů.
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

Více informací k 1. výzvě PRV  naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.