Archiv autora: Mirka Novopacká

Avízo 4. Výzvy MAS

Rádi bychom Vás informovali , že se blíží vyhlášení 4. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)  na podporu investic do mateřských a základních škol.
Tématická oblast výzvy je : Zvyšování kvality škol II., která je navázána na 68. výzvu IROP ( Intergrované projekty CLLD-SC 4.1)
Více informací ke 4. výzvě MAS KPZ naleznete na našem webu
hned po vyhlášení výzvy.
Pravděpodobné vyhlášení výzvy :  01.11.2019

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme tzv. Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit již koncem listopadu ( v týdnu
od 25.11.2019)
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

A raději ještě připomínáme , že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu.
Pokud by nebyly ve Strategickém rámci MAPu uvedeny, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Další aktivity MAS KPZ

MAS KPZ by ráda informovala o vyhlášení prvních 3 výzev MAS. Všechny vyhlášené výzvy jsou z programové rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) a tématické oblasti výzev jsou: bezpečná doprava, podpora bezpečné dopravy do zaměstnání a podpora rozvoje škol .

Pro zájemce o dotaci nyní MAS KPZ připraví tzv. školení pro žadatele. O termínu a místu konání budete včas informováni.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že MAS nyní připravuje vyhlášení prvních výzev v rámci programu PRV (Program rozvoje venkova)

Seminář zdarma pro pedagogy základních škol

Seminář Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně je akreditován MŠMT a je určen pedagogům ZŠ 1. i 2. stupně – ZDARMA.

Není vám lhostejná výživa dětí, ale nevíte, jak by se toto téma dalo zahrnout do běžné výuky na základní škole?
Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Životní vzdělávání vás zvou na bezplatný seminář.

 
Každý účastník obdrží zdarma pracovní sešity pro 1. – 9. ročník ZŠ a získá certifikát o absolvování semináře. Seminář je akreditován MŠMT.
Téma: Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně
Termín a čas: 15. října 2018 v čase 9:00 – 13:30 hodin
Místo:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804   (viz mapa http://bit.ly/2L2NkrM_mapamista)
Cena: ZDARMA

Reference z minulého semináře:
Děkuji za velice pěkný a zajímavý seminář. Paní lektorka hovořila velice zajímavě a nabídla spoustu námětů na zpestření výuky. Děkuji. www.zsdamnikov.cz
Mgr. Dagmar Habrmanová

Více informací k semináři a přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem: http://bit.ly/2LqwbZl_vyziva

Nabídka školení

 

Pro města a obce pořádáme přednášky týkající se energetických úspor na obecních budovách.

Ráda bych Vám i obcím, které jsou součástí vaší MAS, nabídla účast na školení, které se týká Energetických úspor pro obce.

Náplň školení:
• na praktických příkladech ukážeme, jak nahlížet na spravované budovy z
hlediska energetiky
• energetický management
• představíme Vám dotační programy
podporující úspory energií
• vysvětlíme, jak dotace správně čerpat
• probereme zákonné povinnosti obcí v oblasti energetiky
• ukážeme, jak se vyznat v energetických dokumentech
Termíny školení:
• Brno, 18. 9. 2018 (AZ Tower)
• Brno, 26. 9. 2018 (AZ Tower)
• Praha, 20. 9. 2018 (přesné místo bude upřesněno)
Na všechny termíny se přihlašujte do 7. 9. 2018 kliknutím na tlačítko “Registrovat se“. Přihláška je závazná.

Cena školení pro členy MAS je 0 Kč. Pro nečleny 250 Kč.
Částka zahrnuje cca 4-5 hodin školení, materiály a drobné občerstvení.
Každý termín má omezenou kapacitu.

 

Školení proběhne v režii naší společnosti PKV BUILD, která je členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Společnost PKV BUILD řeší energetiku budov komplexně. Zaměřujeme se na zvýšení kvality života, efektivní využívání energií, eliminaci zátěže životního prostředí a analýzu dat. S každým dalším projektem získáváme nové zkušenosti, které aplikujeme do naší práce. Tyto zkušenosti pak předáváme dál.

 

Pokud byste v budoucnu rádi podobné školení nebo přednášku (i v kratší verzi, upravenou dle zájmu) chtěli uspořádat i k jakékoliv schůzi MAS, rozhodně mě můžete kontaktovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

 

Děkuji Vám

S pozdravem

Jana Leinweberová

Marketingový specialista; AZ TOWER, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-jih

+ 420 607 051 049

 

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

které se budou konat v srpnu a září 2018.

Termíny a místa  konání:

24. 8. 2018 od 14:00, Výstaviště České Budějovice, a.s.,  Husova 523/30, 370 05 České Budějovice

registrační formulář

4. 9. 2018 od 10:00, Hotel Flora,  Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

registrační formulář

14. 9. 2018 od 10:00, Ministerstvo zemědělství,  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

registrační formulář

 

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Pozvánka s podrobným programem bude zveřejněna na webových stránkách www.eagri.cz awww.ekomonitor.cz .