Avízo 10. a 11. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
10. výzvy  a  11. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 10. výzvy  : Zvyšování kvality škol V *)
Tematická oblast 11. výzvy  :  Bezpečnost dopravy V

*) Důležité:
K výzvě č. 10  – Zvyšování kvality škol V  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  20.09. 2021 
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz  nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *