Archiv autora: Jitka Toušová

Avízo 5. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 5.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy:  24.10.2023
Příjem žádostí: 01.11. – 30.11.2023 

Více informací k 5. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
Předpokládaný termín konání je 08.11.2023 od 14 hod.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy  
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace 
k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Avízo 4. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 4.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy: 30.03.2023
Příjem žádostí: 03.04. – 03.05.2023 

Více informací ke 4. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy  
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace 
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

 

Avízo 3. Výzvy PRV

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE 3. Výzvě PRV 
Datum vyhlášení výzvy: 25.05.2022
Příjem žádostí: 01.06. – 30.06.2022 
Seminář pro žadatele:  31.05.2022 ve 14.00 hodin v Kněževsi
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 3.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                    Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce
(Podrobnější informace k Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  konec května  2022  (příjem žádostí během června 2022)
Více informací ke 3. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme  Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

KAŽDÝ ŽADATEL MUSÍ MÍT VLASTNÍ PŘÍSTUP DO PORTÁLU FARMÁŘE
Informace pro žadatele o Portálu farmáře – Zde

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
10.
Výzvě – IROP-Zvyšování kvality škol V
11. Výzvě – IROP-Bezpečnost dopravy V

Datum konání:  26.10. 2021
Čas konání:        14:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzev
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

Avízo 10. a 11. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
10. výzvy  a  11. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 10. výzvy  : Zvyšování kvality škol V *)
Tematická oblast 11. výzvy  :  Bezpečnost dopravy V

*) Důležité:
K výzvě č. 10  – Zvyšování kvality škol V  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  20.09. 2021 
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz  nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 2. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 2.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Na začátku roku 2021 došlo k úpravě programového rámce PRV a rozšíření o novou Fichi č. 7  s vazbou na čl. 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
Vycházíme tak vstříc obcím, které mohly v rámci PRV čerpat dotační prostředky jen velmi omezeně.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

nová
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  01.dubna 2021
Více informací k 2. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Avízo 8. a 9. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení
8. výzvy  a  9. výzvy MAS KPZ z operačního programu IROP
(Integrovaný regionální operační program)

Tematická oblast 8. výzvy  : Zvyšování kvality škol IV *)
Tematická oblast 9. výzvy  :  Bezpečnost dopravy IV

*) Důležité:
K výzvě č. 8  – Zvyšování kvality škol IV  si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Předpokládané datum vyhlášení výzev:  01.04. 2021
Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat e-mailem: info@maskpz.cz nebo telefonicky.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
7. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy III

Datum konání:  15.09. 2020
Čas konání:        15:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzvy
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy

AVIZO 7. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  7. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Tématická oblast 7. výzvy  :  Bezpečnost dopravy III

Více informací k výzvě naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  01.09.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit v půlce září.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
5. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy II
a
6. Výzvě – IROP- Zvyšování kvality škol III

Datum konání:  03.06. 2020
Čas konání:        16:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

 1. Představení výzev
 2. Podporované aktivity
 3. Proces hodnocení a výběr projektů
 4. Důležité odkazy