Avízo 2. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení 2.výzvy MAS KPZ pro PRV 
(Program rozvoje venkova)

Na začátku roku 2021 došlo k úpravě programového rámce PRV a rozšíření o novou Fichi č. 7  s vazbou na čl. 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).
Vycházíme tak vstříc obcím, které mohly v rámci PRV čerpat dotační prostředky jen velmi omezeně.

Již nyní můžete své projektové záměry konzultovat na e-mailu: info@maskpz.cz nebo na telefonu kanceláře MAS.

Tematické oblasti připravované výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 17, odstavec 1., písmeno a)-  Investice do zemědělských podniků)
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
(vazba na článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností)

nová
 Fiche 7 –  ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVIY OBYVATEL
(vazba na článek 20. – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)                      Fiche  je zaměřená na 8 oblastí podpory :
a) Veřejná prostranství v obcích           e) Vybrané kulturní památky
b) Mateřské a základní školy                   f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
c) Hasičské zbrojnice                                   g) Stezky
d) Obchody pro obce                                    h) Muzea a expozice pro obce

(Podrobnější informace
k nové Fichi č. 7 naleznete  ZDE)

Datum vyhlášení výzvy:  01.dubna 2021
Více informací k 2. výzvě PRV naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Pro zájemce o dotaci připravujeme Školení pro žadatele.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *