Archiv rubriky: Informace

Seminář zdarma pro pedagogy základních škol

Seminář Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně je akreditován MŠMT a je určen pedagogům ZŠ 1. i 2. stupně – ZDARMA.

Není vám lhostejná výživa dětí, ale nevíte, jak by se toto téma dalo zahrnout do běžné výuky na základní škole?
Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Životní vzdělávání vás zvou na bezplatný seminář.

 
Každý účastník obdrží zdarma pracovní sešity pro 1. – 9. ročník ZŠ a získá certifikát o absolvování semináře. Seminář je akreditován MŠMT.
Téma: Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně
Termín a čas: 15. října 2018 v čase 9:00 – 13:30 hodin
Místo:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804   (viz mapa http://bit.ly/2L2NkrM_mapamista)
Cena: ZDARMA

Reference z minulého semináře:
Děkuji za velice pěkný a zajímavý seminář. Paní lektorka hovořila velice zajímavě a nabídla spoustu námětů na zpestření výuky. Děkuji. www.zsdamnikov.cz
Mgr. Dagmar Habrmanová

Více informací k semináři a přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem: http://bit.ly/2LqwbZl_vyziva

Nabídka školení

 

Pro města a obce pořádáme přednášky týkající se energetických úspor na obecních budovách.

Ráda bych Vám i obcím, které jsou součástí vaší MAS, nabídla účast na školení, které se týká Energetických úspor pro obce.

Náplň školení:
• na praktických příkladech ukážeme, jak nahlížet na spravované budovy z
hlediska energetiky
• energetický management
• představíme Vám dotační programy
podporující úspory energií
• vysvětlíme, jak dotace správně čerpat
• probereme zákonné povinnosti obcí v oblasti energetiky
• ukážeme, jak se vyznat v energetických dokumentech
Termíny školení:
• Brno, 18. 9. 2018 (AZ Tower)
• Brno, 26. 9. 2018 (AZ Tower)
• Praha, 20. 9. 2018 (přesné místo bude upřesněno)
Na všechny termíny se přihlašujte do 7. 9. 2018 kliknutím na tlačítko “Registrovat se“. Přihláška je závazná.

Cena školení pro členy MAS je 0 Kč. Pro nečleny 250 Kč.
Částka zahrnuje cca 4-5 hodin školení, materiály a drobné občerstvení.
Každý termín má omezenou kapacitu.

 

Školení proběhne v režii naší společnosti PKV BUILD, která je členem Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Společnost PKV BUILD řeší energetiku budov komplexně. Zaměřujeme se na zvýšení kvality života, efektivní využívání energií, eliminaci zátěže životního prostředí a analýzu dat. S každým dalším projektem získáváme nové zkušenosti, které aplikujeme do naší práce. Tyto zkušenosti pak předáváme dál.

 

Pokud byste v budoucnu rádi podobné školení nebo přednášku (i v kratší verzi, upravenou dle zájmu) chtěli uspořádat i k jakékoliv schůzi MAS, rozhodně mě můžete kontaktovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

 

Děkuji Vám

S pozdravem

Jana Leinweberová

Marketingový specialista; AZ TOWER, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-jih

+ 420 607 051 049

 

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

které se budou konat v srpnu a září 2018.

Termíny a místa  konání:

24. 8. 2018 od 14:00, Výstaviště České Budějovice, a.s.,  Husova 523/30, 370 05 České Budějovice

registrační formulář

4. 9. 2018 od 10:00, Hotel Flora,  Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

registrační formulář

14. 9. 2018 od 10:00, Ministerstvo zemědělství,  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

registrační formulář

 

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Pozvánka s podrobným programem bude zveřejněna na webových stránkách www.eagri.cz awww.ekomonitor.cz .

Strategie MAS

K dnešnímu dni je zhotovena Strategie MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. Jedná se o verzi, která má být schválena 25. listopadu 2016 na Valné hromadě Spolku. Vaše případné připomínky či náměty na její zlepšení prosím pište do komentáře pod tímto článkem či kontaktujte pana Ing. Filipa Uhlíře.

Strategie ke stažení ZDE.

Cíle MAS KPZ

Cílem spolku je rozvoj regionu v rozsahu katastrálních území obcí, které vyjádří souhlas se zařazením do územní působnosti MAS, naplňováním společných zájmů členů spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:

 1. tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
 2. koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
 3. rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
 4. vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
 5. ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu,
 6. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 7. služby při financování projektů k rozvoji regionu,
 8. posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
 9. koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,
 10. tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu,
 11. součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
 12. příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
 13. výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
 14. spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
 15. zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
 16. provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
 17. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
 18. poradenská činnost,
 19. činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
 20. vydávání tiskovin

METODA LEADER

Program Leader je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu i mezi několika regiony jedné či více zemí EU.

Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

 • Přístup zdola nahoru – z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny (MAS), jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).
 • Partnerství veřejných a soukromých subjektů – v rámci MAS vzájemně spolupracují zástupci obcí a jimi/popř. krajem zřizovaných organizací (veřejný sektor) a podnikatelé, občanská sdružení i jednotliví občané (soukromý sektor).
 • Místní rozvojová strategie – každá MAS pro své jasně vymezené území zpracovává komplexní rozvojovou strategii a strategický plán, v nichž hodnotí konkrétní silné a slabé stránky, potřeby, potenciál regionu a navrhuje možnosti řešení dalšího rozvoje.
 • Víceodvětvové navrhování a provádění strategie – projekty realizované v rámci strategických plánů MAS jsou založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Jedním z důležitých bodů je propojování různých aktivit a takových projektů, aby si projekty v žádném případě nekonkurovali, ale naopak se vzájemně doplňovali a rozvíjeli tak potencionál venkovské oblasti.
 • Inovativnost – MAS při realizaci svých strategických plánů uplatňují a podporují inovativní řešení problémů zájmových regionů.
 • Síťování – MAS vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti v rámci partnerských sítí, v ČR např. prostřednictvím Národní sítě MAS ČR, Spolku pro obnovu venkova, apod.
 • Spolupráce – při realizaci rozvojových projektů spolupracuje několik MAS v rámci státu či Evropské unie, projekty tak mají širší dopad.

Vybrané informační zdroje k Leaderu a rozvoji venkova v ČR