Archiv rubriky: Informace

Seminář pro žadatele

Zveme Vás na seminář pro žadatele k:
5. Výzvě – IROP- Bezpečnost dopravy II
a
6. Výzvě – IROP- Zvyšování kvality škol III

Datum konání:  03.06. 2020
Čas konání:        16:00 hodin
Místo konání:    Kněževes, Restaurace V Maštali, Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes

Program:

  1. Představení výzev
  2. Podporované aktivity
  3. Proces hodnocení a výběr projektů
  4. Důležité odkazy

Avízo 5. a 6. Výzvy IROP

Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme vyhlášení  5.  a  6. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)

Tématická oblast 5. výzvy  :  Bezpečnost dopravy II
Tématická oblast 6. výzvy  : Zvyšování kvality škol III
Více informací k výzvám naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.
Datum vyhlášení výzvy :  11.05.2020

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit na přelomu května a června.
O přesném termínu a místu konání budete včas informováni.

Důležité :
K výzvě č. 6  (Zvyšování kvality škol III) si dovolujeme připomenout,  že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu. Pokud by v MAPu  uvedeny nebyly, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Avízo 1. Výzvy PRV

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží vyhlášení 1.výzvy pro PRV 
(Program rozvoje venkova)
Tématická oblast výzvy :
Fiche 1 – POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
Fiche 2 – ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ
Fiche 3 – PODPORA ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Fiche 4 – ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA
Fiche 5 – POSÍLENÍ KOOPERACE PODNIKŮ

Datum vyhlášení výzvy :  14.04.2020

Pro veřejnost a žadatele o dotaci zároveň připravujeme  seminář k přípravě projektů.
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

Více informací k 1. výzvě PRV  naleznete na našem webu hned po vyhlášení výzvy.

Avízo 4. Výzvy MAS

Rádi bychom Vás informovali , že se blíží vyhlášení 4. výzvy MAS KPZ
z operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program)  na podporu investic do mateřských a základních škol.
Tématická oblast výzvy je : Zvyšování kvality škol II., která je navázána na 68. výzvu IROP ( Intergrované projekty CLLD-SC 4.1)
Více informací ke 4. výzvě MAS KPZ naleznete na našem webu
hned po vyhlášení výzvy.
Pravděpodobné vyhlášení výzvy :  01.11.2019

Pro zájemce o dotaci zároveň připravujeme tzv. Školení pro žadatele,
které se budeme snažit uskutečnit již koncem listopadu ( v týdnu
od 25.11.2019)
O přesném termínu a místu konání budete samozřejmě včas informováni.

A raději ještě připomínáme , že Vaše záměry musí být uvedeny ve strategickém rámci MAPu.
Pokud by nebyly ve Strategickém rámci MAPu uvedeny, budou při hodnocení přijatelnosti rovnou vyřazeny bez možnosti opravy.
Proto Vás žádáme o kontrolu souladu Vašich projektových záměrů s příslušným Místním akčním plánem vzdělávání.

Další aktivity MAS KPZ

MAS KPZ by ráda informovala o vyhlášení prvních 3 výzev MAS. Všechny vyhlášené výzvy jsou z programové rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) a tématické oblasti výzev jsou: bezpečná doprava, podpora bezpečné dopravy do zaměstnání a podpora rozvoje škol .

Pro zájemce o dotaci nyní MAS KPZ připraví tzv. školení pro žadatele. O termínu a místu konání budete včas informováni.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že MAS nyní připravuje vyhlášení prvních výzev v rámci programu PRV (Program rozvoje venkova)

Seminář zdarma pro pedagogy základních škol

Seminář Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně je akreditován MŠMT a je určen pedagogům ZŠ 1. i 2. stupně – ZDARMA.

Není vám lhostejná výživa dětí, ale nevíte, jak by se toto téma dalo zahrnout do běžné výuky na základní škole?
Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Životní vzdělávání vás zvou na bezplatný seminář.

 
Každý účastník obdrží zdarma pracovní sešity pro 1. – 9. ročník ZŠ a získá certifikát o absolvování semináře. Seminář je akreditován MŠMT.
Téma: Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně
Termín a čas: 15. října 2018 v čase 9:00 – 13:30 hodin
Místo:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804   (viz mapa http://bit.ly/2L2NkrM_mapamista)
Cena: ZDARMA

Reference z minulého semináře:
Děkuji za velice pěkný a zajímavý seminář. Paní lektorka hovořila velice zajímavě a nabídla spoustu námětů na zpestření výuky. Děkuji. www.zsdamnikov.cz
Mgr. Dagmar Habrmanová

Více informací k semináři a přihlašovací formulář naleznete pod tímto odkazem: http://bit.ly/2LqwbZl_vyziva